GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ CHIẾN LƯỢC

 GÍA TRỊ CỐT LÕI:

Kết quả hình ảnh cho giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

 • Phát triển : Chúng ta luôn luôn không ngừng nổ lực để phát triển nhanh chóng vị trí thương hiệu trên thị trường kinh doanh.
 • Hợp tác : Chúng ta sẵn sàng hợp tác với bất cứ đối tác nào
 • Tôn trọng : Chúng ta luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên & đối tác
 • Chăm sóc : Chăm sóc khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta
 • Trách nhiệm : Chúng ta luôn có trách nhiệm với những dịch vụ mà mình cung cấp.

 

 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN :

Hình ảnh có liên quan

 • Tập trung mở rộng, phát triển bền vững ngành nghề cốt lõi của Công ty.
 • Hoàn thiện cung ứng dịch vụ toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm.
 • Đầu tư có tiềm lực về tài chính, cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ và gia tăng phát triển Công ty.
 • Liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành để mở rộng cơ sở hạ tầng, hợp tác với phương châm đôi bên cùng có lợi.
 • Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thông qua việc tối ưu hóa chất lượng dịch vụ của Công ty.
 • Ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị chăm sóc khách hàng , quản trị dịch vụ tiên tiến nhất.

logo link house


Địa chỉ: 404 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng

Phone: 0908.482.982

Email: info.phucmailand@gmail.com


PHÚC MAI LAND